უნივერსიტეტის ლოგო

აბიტურიენტთა სარეგისტრაციო პორტალი

სარეგისტრაციო პორტალი დახურულია!

2023 © შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი