უნივერსიტეტის ლოგო

აბიტურიენტთა სარეგისტრაციო პორტალი

სარეგისტრაციო პორტალი დახურულია!

2024 © შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი